Freshdesk kết hợp các tính năng tạo thẻ, tự phục vụ và báo cáo thuộc hạng tốt nhât thế giới.

 

Sprout

Dành cho giai đoạn khởi nghiệp

$ 0

Số nhân viên không hạn chế

 • Tạo thẻ qua email và mạng xã hội Chuyển đổi tất cả email và các thắc mắc từ mạng truyền thông xã hội đến từ các khách hàng của bạn thành thẻ yêu cầu và theo dõi, xếp thứ tự ưu tiên và trả lời họ bằng cách sử dụng Freshdesk.
 • Phân công xử lý thẻ Phân loại, xếp thứ tự ưu tiên và định tuyến các thẻ yêu cầu để gửi đến nhân viên phù hợp bằng cách tạo những qui luật dành riêng cho doanh nghiệp của bạn.
 • Kho kiến thức Cho phép khách hàng tự giúp chính họ bằng cách nâng cao sức mạnh kho kiến thức tiên tiến của Freshdesk.
 • Báo cáo khuynh hướng thẻ Phân tích khuynh hướng của các thẻ mà đội ngũ nhân viên của bạn nhận được và giải quyết trong một ngày, đồng thời xếp lên trên cùng các thẻ còn sót lại bằng cách phân bổ các nguồn lực vào đúng thời điểm.
 • Chọn trung tâm dữ liệu Lựa chọn vị trí của trung tâm dữ liệu mà tại đó bạn muốn dữ liệu của mình được lưu trữ an toàn.

Xem chi tiết

Ẩn chi tiết

Blossom

Dành cho dịch vụ trợ giúp tiêu chuẩn

$ 15

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$19

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

Mọi tính năng trong gói Sprout và…

 • Các tính năng tự động hóa Tự động thực hiện các phần việc theo dõi xử lý thẻ, chuyển thẻ vượt cấp và các phần việc khác bằng cách vận dụng thời điểm cụ thể và các yếu tố kích phát dựa trên sự kiện để thực hiện bất cứ hành động nào theo lựa chọn của bạn.
 • Phát hiện tình huống xung đột Nhận biết khi nào một nhân viên khác đang xem/ trả lời một thẻ bất kỳ nào đó và tránh lập lại nỗ lực giải quyết thẻ của nhân viên khác.
 • Các ứng dụng Marketplace Tạo điều kiện truy cập hàng trăm ứng dụng và mở rộng năng lực của bộ phận trợ giúp helpdesk tại doanh nghiệp của bạn bằng ứng dụng Marketplace của Freshworks.
 • Báo cáo của bộ phận trợ giúp Helpdesk Đưa ra một cái nhìn tổng thể về tài khoản Freshdesk của bạn và tất cả các chỉ số quan trọng có liên quan đến hiệu quả hoạt động của bộ phận trợ giúp helpdesk tạo doanh nghiệp của bạn’s performance.
 • Quản lý Thỏa thuận Mức độ Dịch vụ (SLA) Thiết lập các kỳ vọng hợp lý giữa khách hàng và đội ngũ nhân viên về các khuôn khổ hồi đáp và giải quyết đối với từng thẻ yêu cầu tại bộ phận trợ giúp helpdesk của bạn.
 • Giờ làm việc Xác định các giờ làm việc chính xác và đảm bảo rằng các Thỏa thuận Mức độ Dịch vụ (SLA) của bạn không bị vi phạm khi đội ngũ nhân viên không có mặt ở nơi làm việc.

Xem chi tiết

Ẩn chi tiết

Garden

Dành cho mục đích đạt hiệu quả kinh doanh

$ 35

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$45

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

Mọi tính năng trong gói Blossom và…

 • Theo dõi thời gian Lập hóa đơn cho khách hàng thông qua hoạt động theo dõi thời gian mà đội ngũ nhân viên của bạn tiêu tốn để hỗ trợ khách hàng.
 • Các cuộc khảo sát đáng giá sự hài lòng của khách hàng (CSAT) Đo lường chất lượng dịch vụ khách hàng của bạn bằng cách gửi các bản khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng được soạn thảo kỹ.
 • Các bản báo cáo hiệu quả hoạt động Đưa ra một bản tóm tắt về hiệu quả hoạt động của đội ngũ và nhóm nhân viên của bạn trong một thời kỳ cụ thể dựa trên các thông số hỗ trợ khác nhau.
 • Kho kiến thức đa ngôn ngữ Tạo ra các bài viết thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau dành cho kho kiến thức tại một cổng thông tin duy nhất để trợ giúp cho lượng khách hàng toàn cầu của bạn.
 • Các ứng dụng tùy chỉnh Tạo lập và lắp đặt các ứng dụng tùy chỉnh để gia tăng năng lực nền tảng Freshdesk của bạn.

Xem chi tiết

Ẩn chi tiết

Estate

Dành cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao

$ 49

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$69

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

Mọi tính năng trong gói Garden và…

 • Định tuyến xoay vòng Phân công xử lý phiếu yêu cầu cho tất cả nhân viên hỗ trợ hiện có trong một nhóm theo cách xoay vòng luân phiên.
 • Các vai trò tùy chỉnh Hạn chế và cung cấp các cấp độ tiếp cận rõ ràng và chi tiết đối với đội ngũ nhân viên làm việc với nền tảng Freshdesk của bạn.
 • Tái tạo thương hiệu cổng thông tin Thay đổi toàn bộ diện mạo, cảm quan và chức năng của cổng thông tin khách hàng để phù hợp với thương hiệu của bạn.
 • Các báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh Tạo lập các bản báo cáo hiệu quả và các bảng điều khiển độc đáo dành riêng cho doanh nghiệp của bạn và rút ra những tầm nhìn mang tính nhận thức sâu sắc từ các dữ liệu trong nền tảng Freshdesk của bạn.
 • Các phân khúc khách hàng Phân loại khách hàng dựa trên hồ sơ dịch vụ dành cho họ để cá nhân hóa công tác trợ giúp.
 • Lập phiên bản kho kiến thức Biên tập, lưu trữ và quản lý các phiên bản của những bài viết trong kho kiến thức của bạn một cách dễ dàng.
 • Đa sản phẩm Quản lý hoạt động trợ giúp dành cho mọi sản phẩm của bạn từ một tài khoản Freshdesk duy nhất bằng cách thiết lập các cổng hỗ trợ riêng biệt cho từng sản phẩm.
 • Các biểu mẫu thẻ yêu cầu động Thiết lập các mục linh động để cải thiện cơ cấu của biểu mẫu thẻ yêu cầu của bạn để đáp ứng mọi tình huống sử dụng của bạn.

Xem chi tiết

Ẩn chi tiết

ForestThông dụng

Dành cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao

$ 99

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$125

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

Mọi tính năng trong gói Estate và…

 • Định tuyến theo kỹ năng Gửi các thẻ yêu cầu đến đúng nhân viên có năng lực xử lý thành thạo nhất đối với các dạng vấn đề cụ thể trong số đội ngũ nhân viên.
 • Hộp cát Tạo lập một môi trường kiểm tra an toàn để thử nghiệm các tính năng và bố trí mới trong nền tảng Freshdesk mà không gây ảnh hưởng đến đội ngũ nhân viên hay khách hàng.
 • Nhật ký kiểm tra Theo dõi sự thay đổi của bộ phận trợ giúp helpdesk một cách dễ dàng và cập nhật liên tục các hoạt động tại bộ phận ấy.
 • Quy trình phê chuẩn kho kiến thức Theo dõi, xem xét, phê chuẩn và công bố các bài viết trong kho kiến thức.
 • Các ca làm việc của nhân viên Quản lý các lịch làm việc và tình trạng phục vụ của đội ngũ nhân viên toàn cầu của bạn trên khắp các múi giờ khác nhau từ một địa điểm duy nhất để đảm bảo rằng không có khách hàng nào không được hồi đáp. beta
 • Lập danh sách trắng cho địa chỉ IP Gia tăng mức độ an toàn của bộ phận trợ giúp helpdesk bằng cách cho phép các địa chỉ IP nhất định tiếp cận cổng thông tin của bạn.
 • Các bản ghi lời thoại của nhân viên Hướng dẫn nhân viên thông qua các bước được cấu hình từ trước để giúp họ giải quyết các yêu cầu của khách hàng nhanh hơn. Freddy
 • Chương trình rô-bốt dành cho email Tự động trả lời cho các thẻ yêu cầu bằng các bài viết về giải pháp.Bao gồm 5.000 phiên Freddy/tháng. Để có thêm phiên, hãy đặt mua 1.000 phiên với giá 100$ freddy
 • Tự động phân loại Tự động dự đoán các trường của thẻ yêu cầu cơ bản như Loại hình, Ưu tiên và Phân nhóm. freddy
 • Đề xuất viết bài hướng dẫn khách hàng Cho phép chương trình Freddy đề xuất đội ngũ nhân viên của bạn viết các bài về giải pháp xử lý vấn đề để giúp họ trả lời các thẻ yêu cầu qua email. freddy
 • Tuân thủ Đạo luật HIPAA Bảo vệ các dữ liệu y tế nhạy cảm của các khách hàng của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng.

Xem chi tiết

Ẩn chi tiết

Nâng cao các tính năng Freshchat và Freshcaller bằng nền tảng Freshdesk để cung cấp sự trợ giúp liền mạch khắp các kênh chỉ từ một địa điểm.

 

Estate OmnichannelThông dụng

Dành cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao

$ 79

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$99

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

Mọi tính năng trong gói Estate bao gồm Freshdesk, Freshchat, Freshcaller và hơn thế nữa.

 • Các kênh email, mạng xã hội, trò chuyện, điện thoại
 • Nhắn tin Hãy nhắn tin cho khách hàng của bạn dựa trên các ứng dụng mà họ sử dụng hàng ngày, ví dụ như WhatsApp, Apple Business Chat, Facebook Messenger, vv… từ một nền tảng duy nhất. Phụ trợ
 • Thời gian biểu đa kênh về khách hàng Đạt một thời gian biểu về các hoạt động tương tác trong quá khứ của một khách hàng với đội ngũ nhân viên của bạn trên mọi kênh để lập tức có được một bối cảnh rõ ràng về vấn đề mà khách hàng ấy gặp phải.
 • Vai trò và cấp phép Cung cấp hay hạn chế quyền tiếp cận đội ngũ nhân viên của bạn theo các cấp độ chi tiết.
 • Các báo cáo tùy chỉnh Tạo lập hoạt động tạo thẻ yêu cầu mạnh mẽ và truy xuất các bản báo cáo dành riêng của doanh nghiệp của bạn để rút ra các tầm nhìn mang tính nhận thức sâu sắc về các dữ liệu dịch vụ trợ giúp của bạn.
 • Chia sẻ trình duyệt Cung cấp dịch vụ trợ giúp khách hàng ở cấp độ cá nhân hóa với tính năng chia sẻ màn hình và hoạt động trò chuyện.
 • Trợ giúp đa ngôn ngữ Trợ giúp khách hàng toàn cầu bằng cách tạo lập các bài viết về giải pháp dành cho khách hàng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để thể hiện trên cổng thông tin khách hàng hay tiện ích widget trò chuyện của bạn.

Xem chi tiết

Ẩn chi tiết

Forest Omnichannel

Dành cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao

$ 139

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$169

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

Mọi tính năng trong gói Estate bao gồm Freshdesk, Freshchat, Freshcaller và hơn thế nữa.

 • Các bản ghi lời thoại của nhân viên Hướng dẫn nhân viên thông qua các bước được cấu hình từ trước để giúp họ giải quyết các yêu cầu của khách hàng nhanh hơn. freddy
 • Chương trình rô-bốt dành cho email Tự động trả lời cho các thẻ yêu cầu bằng các bài viết về giải pháp. freddy
 • Tự động phân loại Tự động dự đoán các trường của thẻ yêu cầu cơ bản như Loại hình, Ưu tiên và Phân nhóm. freddy
 • Định tuyến mọi kênh Quản lý khối lượng công việc cho đội ngũ nhân viên của bạn khắp các kênh hỗ trợ khác nhau – tất cả tại một điểm duy nhất.
 • Các chatbots có câu trả lời và dòng đối thoại Xây dựng các chatbot của riêng bạn để trả lời các câu hỏi và đưa ra các hướng dẫn thông qua các bước xử lý sự cố dành cho khách hàng để có các giải pháp nhanh chóng hơn. Freddy
 • Chương trình rô-bốt có âm thanh Huấn luyện chương trình rô-bốt với các Câu hỏi và Trả lời, sau đó triển khai nó trên kênh điện thoại. Freddy
 • Tương tác trả lời tự động (IVR) có lời nói Cho phép khách hàng kết nối với đội ngũ nhân viên của bạn thông qua các lệnh có âm thanh với hệ thống tương tác trả lời tự động (IVR) có lời nói. freddy
 • Các chỉ số cuộc gọi bị bỏ sót Theo dấu mọi cuộc gọi bị bỏ sót và tối ưu hóa trình đơn hệ thống IVR của bạn.
 • Lập danh sách trắng cho địa chỉ IP Gia tăng mức độ an toàn bằng cách cho phép các địa chỉ IP nhất định tiếp cận dịch vụ hỗ trợ của bạn trên khắp các kênh.
 • Bao gồm 5.000 phiên Freddy /tháng Để có thêm có phiên, hãy đặt mua 1.000 phiên với giá 100$ Freddy

Xem chi tiết

Ẩn chi tiết

Siêu nạp nền tảng Freshdesk của bạn với các tính năng phụ trợ

 

 

Freddy Ultimate

75$/nhân viên/tháng + 500$ cho 5.000 phiên Freddy/tháng

75/nhân viên/tháng + € 500 cho 5.000 phiên Freddy/tháng

R 1,100/nhân viên/tháng + R 7,500 cho 5.000 phiên Freddy/tháng

£ 55/nhân viên/tháng + £ 375 cho 5.000 phiên Freddy/tháng

₹5,400/nhân viên/tháng + ₹36,000 cho 5.000 phiên Freddy/tháng

AUD 110/nhân viên/tháng + AUD 725 cho 5.000 phiên Freddy/tháng

Hiện có trong các gói Forest và Forest Omnichannel.

Bao gồm mọi tính năng trong gói Freddy Self-service.

Cải thiện trải nghiệm khách hàng và năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên với các chương trình rô-bốt tiên tiến nhất và các tính năng trí tuệ nhân tạo/học máy (AI/ML) từ chương trình Freddy.

Tự động phân loại cho các trường tùy chỉnh

Chương trình rô-bốt hỗ trợ

Đề xuất sử dụng câu trả lời soạn sẵn

Các kết nối quá trình tự động hóa rô-bốt (RPA)

Giải tích

Xem chi tiết

Ẩn chi tiết

Freddy Self-service

100$ cho 1.000 phiên Freddy /tháng

 100 cho 1.000 phiên Freddy /tháng

R 1500 cho 1.000 phiên Freddy /tháng

£ 75 cho 1.000 phiên Freddy /tháng

₹7200 cho 1.000 phiên Freddy /tháng

AUD 145 cho 1.000 phiên Freddy /tháng

Hiện có trong mọi gói.

Tự động hóa việc giải quyết các vấn đề bằng cách sử dụng các chatbot có khả năng tùy chỉnh cao và các kết nối giao diện lập trình ứng dụng (API) siêu việt từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của chương trình Freddy.

Tính năng xây dựng chatbot

Xác định ý định của khách hàng

Các kết nối giao diện lập trình ứng dụng (API)

Các chương trình rô-bốt đa ngôn ngữ

Ngôn ngữ lập trình CSS & JS tùy chỉnh

Các thông số tùy chỉnh

Các phương tiện tương tác đa truyền thông

Chuyển giao cho nhân viên

Dung hợp WhatsApp

Dung hợp Facebook Messenger

Các hoạt động của chương trình rô-bốt

Giải tích

Xem chi tiết

Ẩn chi tiết

Quản lý Dịch vụ tại Hiện trường

29$/nhân viên tại hiện trường/tháng

 29/nhân viên tại hiện trường/tháng

R 435/nhân viên tại hiện trường/tháng

£ 22/nhân viên tại hiện trường/tháng

₹1,999/nhân viên tại hiện trường/tháng

AUD 42/nhân viên tại hiện trường/tháng

Hiện có trong gói Blossom.

Bổ sung các nhân viên tại hiện trường, quản lý các cuộc hẹn và lịch làm việc, có nhân lực thực hiện dịch vụ hỗ trợ xuất sắc.

Bảng điều khiển lập lịch trình

Theo dõi thời gian

Xem bản đồ

Cho phép ngoại tuyến

Các ứng dụng iOS và Android

Giải tích

Xem chi tiết

Ẩn chi tiết

Tất cả giá chưa bao gồm các loại thuế hiện hành

Tất cả các gói đều có hỗ trợ qua email 24 x 7

Tất cả các gói trả phí có hỗ trợ qua điện thoại 24 x 5

Xem định giá chi tiết

Chưa thể quyết định gói nào phù hợp với bạn?

Hãy xem bảng so sánh tính năng hoàn chỉnh của chúng tôi

 

Dịch vụ Day Passes

Bạn cần thêm một số nhân viên trợ giúp chuyên nghiệp?

Bạn đang muốn có một sự hỗ trợ thiết thực trong lĩnh vực trợ giúp khách hàng đầy biến động? Hay bạn đang cần chuyên gia nghiệp vụ kỹ thuật? Dịch vụ Day passes giúp bạn bổ sung các nhân viên phụ trội có phạm vi hoạt động như một nhân viên bình thường trong một ngày với một lần đăng ký. Dịch vụ Day passes sẽ có hiệu lực cho đến cuối ngày hay 00:00 của ngày đăng ký.

Các Câu hỏi Thường gặp

Dùng thử miễn phí 21 ngày có nghĩa là gì?

Sau khi đăng ký, bạn có thể tiếp cận mọi tính năng của các gói Freshdesk Forest hay Freshdesk Estate Omnichannel trong suốt 21 ngày. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hài lòng với Freshdesk trước khi đặt mua sản phẩm. Tại bất cứ thời điểm nào trong thời hạn dùng thử, bạn có thể bổ sung thẻ tín dụng để đặt mua bất cứ gói chương trình nào mà bạn lựa chọn.

Tôi có thể nâng cấp hay hạ cấp gói đặt mua của mình hay không?

Vâng, bạn có thể chọn nâng cấp khoản đặt mua của mình ngay lập tức. Nếu bạn muốn hạ cấp hay hủy bỏ khoản đặt mua của mình, bạn có thể thực hiện điều đó vào thời điểm cuối thời hạn đặt mua. Hãy nhấp chuột vào mục ‘Các Gói & Lập Hóa đơn’ trong tài khoản Freshdesk của bạn để thay đổi các chi tiết đặt mua của bạn.

Các dữ liệu của tôi được an toàn ở mức nào?

Chúng tôi xem trọng vấn đề an toàn thông tin và bạn nên chọn trung tâm dữ liệu của mình ngay từ đầu. Các máy chủ của chúng tôi được áp dụng dịch lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu hàng đầu thế giới và được bảo vệ bằng các khóa sinh trắc học với sự giám sát suốt 24 giờ/ngày. Chúng tôi đảm bảo rằng ứng dụng của chúng tôi luôn được cập nhất mới nhất với các bản vá lỗi an toàn thông tin hiện đại nhất. Trung tâm dữ liệu của chúng tôi tuân thủ các quy định về cảng an toàn của Liên minh châu Âu và tất cả các  gói chương trình Freddy đều bao gồm lớp socket bảo mật (SSL) để mã hóa và bảo vệ an toàn dữ liệu MIỄN PHÍ cho bạn.

Có áp dụng các khoản phí hủy bỏ hay không?

Không. Freshdesk là chương trình dịch vụ chi trả khi sử dụng. Chúng tôi không áp dụng bất cứ khoản phí hủy bỏ nào cả. Bạn có thể hủy bỏ bất cứ khi nào nhưng việc hủy bỏ như thế chỉ có hiệu lực khi kết thúc thời hạn sử dụng của bạn.

Các loại thanh toán nào được chấp nhận?

Chúng tôi chấp nhận các khoản thanh toán trực tuyến qua các loại thẻ Visa, Mastercard, Discover, và American Express. Chúng tôi không chấp nhận PayPal hay các đơn đặt hàng qua điện thoại. Mọi khoản thanh toán ngoại tuyến của chúng tôi căn cứ theo mức định giá bằng đồng đô-la Mỹ.

Gói Freshdesk Omnichannel bao gồm những gì?

Mỗi nhân làm việc trên Freshdesk Omnichannel có quyền tiếp cận mọi tính năng từ Freshdesk, Freshchat, Freshcaller để trợ giúp khách hàng ở mọi kênh từ một địa điểm duy nhất, với mọi bối cảnh và thông tin về khách hàng. Các gói Freshdesk Omnichannel sẽ bao gồm các gói Estate và Forest của Freshdesk, Freshchat và Freshcaller tương ứng, với khoản chiết khấu hơn 40%.

Liệu tôi có thể chỉ đặt mua các Giấy phép Nhân viên Hiện trường mà không cần có các giấy phép nhân viên bộ phận hỗ trợ helpdesk hay không?

Bạn cần có ít nhất một nhân viên hỗ trợ helpdesk trong một gói đã được chi trả để đặt mua các Giấy phép Nhân viên Hiện trường. Bạn có thể đặt mua số Giấy phép Nhân viên Hiện trường không hạn chế tại một thời điểm nào đó.

Freddy là gì?

Freddy là một công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp do Freshworks cung cấp. Nó bao gồm các chương trình rô-bốt AI dành cho các tính năng tự phục vụ và hỗ trợ nhân viên tuyệt vời, có khả năng tự động hóa các phần việc thông thường để cải thiện năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên. Để biết thêm về Freddy, xin nhấp chuột vào đây.

 • Các tính năng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hướng đến khách hàng của Freddy trong các gói Forest và Forest Omnichannel bao gồm 5000 phiên Freddy/tháng MIỄN PHÍ.
 • Các gói bổ sung cho các tính năng (AI) hướng đến khách hàng có thể được mua với mức giá 100$ cho mỗi 1.000 phiên Freddy/tháng 

Một phiên Freddy là gì?

Một phiên Freddy là bất cứ lần tương tác riêng biệt nào giữa một người dùng cuối và một rô-bốt:

 • Đối với email, mỗi lần trả lời email được tính là 1 phiên
 • Đối với cuộc gọi, mỗi lần trả lời qua chương trình rô-bốt có tiếng nói được tính là một phiên
 • Đối với chat, mọi tương tác qua chương trình rô-bốt với người dùng cuối trong một ngày được tính là 1 phiên Freddy có thời hạn kéo dài tối đa là 24 giờ.

Chỉ có các tính năng rô-bốt AI hướng đến khách hàng mới tiêu dùng các phiên Freddy trong khi các tính năng AI hướng đến nhân viên không tiêu dùng các phiên Freddy.

Tôi có thể mua các phiên Freddy bổ sung bằng cách nào? Một gói phiên có hiệu lực như thế nào?

Bạn có thể mua số phiên Freddy không hạn chế dưới dạng các gói. Bạn có thể mua các gói bổ sung như thế ở mức giá 100$ cho mỗi 1.000 phiên.
Giá trị hiệu lực của một gói phù hợp với chu ký thanh toán của bạn. Ví dụ: Nếu bạn chọn cách thanh toán từng quý, các phiên Freddy của bạn cũng sẽ mãn hạn theo quý.

*Tính năng RobotAssit (các kết nối Tự động hóa quá trình rô-bốt – RPA) là gì? Nó cần có bất cứ khoản phí bổ sung nào không?

Với tính năng RobotAssist (các kết nối Tự động hóa quá trình rô-bốt – RPA), bạn có thể tích hợp với bất cứ nhà cung cấp RPA nào như UI path, Automation Anywhere, vv.. để tự động hóa các quy trình kinh doanh của mình.
Vâng, có các khoản phí bổ sung dành cho công cụ RoboAssist. Mỗi quy trình tự động sẽ có chi phí là 300$/tháng và 0,5$ mỗi lần vận hành.