Tự động phân công phiếu yêu cầu

Phân loại, xếp mức độ ưu tiên và phân công các phiếu yêu cầu đến cho các nhân viên hỗ trợ phù hợp theo lượt xoay vòng, khối lượng công việc hiện có hoặc trình độ chuyên môn.

Load Balanced Ticket Assigment Load Balanced Ticket Assigment

Cơ chế game trong công tác hỗ trợ

Giới thiệu một cơ chế tính điểm, thiết lập các nhiệm vụ và khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh trên bảng xếp hạng để nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên hỗ trợ.

Freshdesk Arcade Quests Freshdesk Arcade Quests

Mở rộng các chức năng

Tích hợp với các ứng dụng mà bạn yêu thích để hoàn thiện các quy trình công việc và mở rộng các chức năng trong dịch vụ trợ giúp phù hợp với nhu cầu công việc kinh doanh của bạn.

Freshdesk Marketplace Freshdesk Marketplace

Tự động hóa mạnh mẽ

Xóa bỏ các điểm nghẽn trong dịch vụ hỗ trợ

Theo dõi các phản hồi đang chờ xử lý và phiếu yêu cầu quá hạn thông qua tính năng Supervisor (Giám sát viên) hoạt động từng giờ để giải quyết các điểm nghẽn.

Hành động kích hoạt tự động

Sử dụng các quy tắc trong tính năng Observer (Quan sát viên) để tự động hóa các hành động trong dịch vụ trợ giúp khi các sự kiện bạn xác định cụ thể được kích hoạt trong một phiếu yêu cầu

Nhiều hành động chỉ với một lần nhấp chuột

Thực hiện nhiều hành động khác nhau trên một phiếu yêu cầu như thay đổi trạng thái và thêm thẻ bằng cách sử chức năng Tự động hóa theo Kịch bản trong Freshdesk.