Tất cả các tính năng Lập báo cáo về dịch vụ trợ giúp

TRÁNH CHẬM TRỄ KHI THU THẬP DỮ LIỆU

Là người giám sát một nhóm nhân viên hỗ trợ, bạn cần có khả năng xác định và khắc phục các sự cố nhanh nhất có thể để giúp đội ngũ hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, phần lớn thời gian của bạn thường dành cho việc thu thập dữ liệu, lập biểu đồ và trình bày kết quả đạt được.

Các báo cáo của Freshdesk giúp bạn xử lý công việc nhanh chóng

Với chế độ xem nhanh tổng quan các trang báo cáo, giám sát viên có thể biết tình trạng hoạt động của dịch vụ trợ giúp và nhóm hỗ trợ. Từng chỉ số quan trọng như thời gian phản hồi của nhân viên hỗ trợ, giải quyết theo Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) hoặc số phiếu yêu cầu đã được tạo có thể được phân tích dựa trên các thuộc tính của phiếu yêu cầu như trạng thái, nhóm nhân viên hỗ trợ, loại và các thuộc tính khác. Bạn có thể sắp xếp hợp lý dịch vụ hỗ trợ bằng cách xác định các điểm nghẽn và kiểm tra các phiếu yêu cầu có vấn đề ngay từ báo cáo ấy

Thâu đạt những nhận thức đúng đắn chỉ trong nháy mắt

Mỗi nhóm hỗ trợ hoạt động khác nhau và cần được theo dõi dựa trên các chỉ số có liên quan đến cách đo lường hiệu suất làm việc của họ. Với tính năng Bảng điều khiển Nhóm trong Freshdesk, bạn có thể tập trung vào các chỉ số quan trọng mà không cần phải vất vả tính toán với kho dữ liệu khổng lồ.

Helpdesk Reporting

Yêu cầu dịch vụ trợ giúp cung cấp các dữ liệu trực quan

Sử dụng các từ đơn giản để yêu cầu dịch vụ trợ giúp cung cấp thông tin về những gì bạn muốn biết. Bạn có thể đặt các câu hỏi như “số lượng phiếu yêu cầu đã được mở lại vào tháng trước” hoặc “khách hàng nào có số lượng phiếu yêu cầu chưa được giải quyết nhiều nhất hôm nay”, dịch vụ trợ giúp sẽ trả lời ngay bằng các số liệu cùng biểu đồ xu hướng phù hợp.

Report Answers

Lập kế hoạch quy trình công việc 

Phân tích khối lượng công việc hàng tuần hoặc hàng ngày của các nhân viên hỗ trợ và điểm lại các xu hướng như ngày bận rộn nhất trong tuần hoặc giờ bận rộn nhất trong ngày. Đưa thêm nhân viên hỗ trợ bổ sung vào khi cần thiết bằng cách sử dụng thẻ đăng nhập theo ngày và quản lý các ca làm việc một cách hiệu quả.

Ticket Volume Trends

Nắm bắt được vòng đời của từng phiếu yêu cầu

Sử dụng các báo cáo vòng đời phiếu yêu cầu, bạn có thể xác định nhóm hỗ trợ nào mất nhiều thời gian nhất để giải quyết phiếu yêu cầu hoặc nhóm nào dành nhiều thời gian nhất để chờ đợi các nhóm khác. Xem chi tiết vòng đời của một phiếu yêu cầu theo thời gian mà mỗi nhóm hoặc nhân viên hỗ trợ đã xử lý phiếu cũng như theo các thuộc tính phiếu yêu cầu khác nhau.

Ticket Lifecycle Report

Các tính năng phổ biến khác

Báo cáo theo lịch

Nhận các báo cáo cụ thể thường xuyên từ hộp thư của bạn

Báo cáo CSAT

Đo lường và cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng (CSAT)

Báo cáo SLA

Xác định các nhóm hỗ trợ không đáp ứng được thời hạn SLA (thỏa thuận mức dịch vụ) một cách liên tục