Quay lại với Sách trắng

Quản lý con người rất khó. Tuyển người thậm chí còn khó hơn, đặc biệt là tuyển người cho một vị trí công việc làm dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Thực tế, đó là một vị trí công việc mà vai trò của các kỹ năng cần thiết không thể hiện ngay lập tức và đòi hỏi một số phẩm chất cụ thể.

Trong quyển sách điện tử nhỏ này, chúng ta sẽ đi vào một số chi tiết về:

  • Những phẩm chất cần thiết mà mỗi ứng viên cho công việc dịch vụ hỗ trợ cần có để làm hài lòng khách hàng
  • Loại câu hỏi bạn cần đặt ra để tìm hiểu xem các ứng viên có được những phẩm chất cụ thể ấy hay không
  • Những người khổng lồ trong ngành như Zappos, Product Hunt, Zapier, Buffer và Rackspace giải quyết vấn đề này như thế nào.
Đăng ký tại đây để xem Sách trắng

Bằng cách nhấp vào "NHẬN SÁCH TRẮNG", bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các điều khoản của chúng tôi và thừa nhận rằng bạn đã đọc qua thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Happy supporting!

A link to the whitepaper has been sent to your email.