Quay lại với Sách trắng

Đối với những ai luôn tìm kiếm cách khắc phục nhanh mọi vấn đề của công tác dịch vụ trợ giúp, đây là tin tốt. Chúng tôi đã biên soạn một quyển sách hướng dẫn để giới thiệu cho bạn một cách nhẹ nhàng và suôn sẻ về những lợi ích của việc cải thiện dịch vụ trợ giúp cũng như các công cụ để nâng cao năng suất làm việc của nhân viên hỗ trợ.

Trong sách trắng này, chúng tôi thảo luận về 8 chức năng tích hợp quan trọng của Freshdesk và Google Apps mà bạn cần có. Nếu bạn là một công ty đã sử dụng Gmail cho công việc, đây là phần hướng dẫn hoàn hảo để sử dụng Freshdesk và Google Apps một cách tối ưu.

Những cách thức tích hợp ấy là gì?
  • Cách thức cấp cho các nhân viên hỗ trợ quyền truy cập vào một danh sách liên hệ trong dịch vụ trợ giúp
  • Cách thức lên lịch cho từng sự kiện và cuộc gọi của khách hàng
  • Cách thức thâu đạt những nhận thức sâu sắc hơn về những khuynh hướng hành động của khách hàng trên cổng thông tin hỗ trợ của bạn
  • Cách thức giúp khách hàng và nhân viên hỗ trợ tương tác với nhau bằng ngôn ngữ mà họ ưa thích
  • Cách thức chia sẻ các tập tin từ ổ đĩa
  • Cách thức giúp các nhân viên hỗ trợ và khách hàng bắt đầu cuộc gọi choi nhau
  • Cách thức đơn giản hóa quy trình đăng nhập dịch vụ trợ giúp
  • Cách thức lưu giữ bối cảnh thông tin của các chuỗi phiếu yêu cầu, ví dụ như lịch sử phiếu yêu cầu
Đăng ký tại đây để xem Sách trắng

Bằng cách nhấp vào "NHẬN SÁCH TRẮNG", tôi chấp nhận Điều khoản dịch vụ Thông báo về quyền riêng tư của Freshworks.

Happy supporting!

A link to the whitepaper has been sent to your email.