Quay lại với Sách trắng

Xét rằng 76% số người tiêu dùng cho rằng họ xem dịch vụ khách hàng là bài kiểm tra thực sự về việc một doanh nghiệp xem trọng họ đến mức nào, bạn phải đảm bảo rằng các chiến lược và công cụ kinh doanh của mình luôn ở đỉnh cao. Đây là một tập hợp các thông lệ thực hành hiệu quả nhất, được rút ra từ các cuộc trò chuyện của chúng tôi với khách hàng, để giúp bạn cải thiện năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên hỗ trợ và chiếm được cảm tình của khách hàng.

Trong sách trắng này, chúng tôi nêu rõ chi tiết cách thức để bạn:
  • Cung cấp cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ bối cảnh thông tin hoàn chỉnh bằng cách kéo dữ liệu từ các hệ thống của bên thứ ba vào dịch vụ trợ giúp
  • Giảm lượng phiếu yêu cầu và giúp khách hàng tự giúp bản thân họ bằng cách thiết lập một kho kiến thức
  • Tự động phân công các phiếu yêu cầu cho nhóm hỗ trợ phù hợp một cách dễ dàng, từ đó giảm khối lượng công việc của nhân viên hỗ trợ, và nhiều điều khác nữa!
Đăng ký tại đây để xem Sách trắng

Bằng cách nhấp vào "NHẬN SÁCH TRẮNG", bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các điều khoản của chúng tôi và thừa nhận rằng bạn đã đọc qua thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Happy supporting!

A link to the whitepaper has been sent to your email.