Trở về Bộ Sách trắng

Tính phổ biến của hoạt động nhắn tin thời hiện đại đang bùng nổ vì khách hàng đang tìm kiếm những phản hồi lập tức từ các thương hiệu. Phương tiện trò chuyện trực tuyến như là một kênh trợ giúp cũng cho phép khách hàng tìm đến với bạn dựa trên các điều kiện của họ. Tuy nhiên, đầu tư vào một phần mềm chat support trực tuyến chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của họ. Bạn cần có một chiến lược trợ giúp đặc biệt dành cho kênh trợ giúp ấy.

Trong sách trắng này, chúng tôi giúp bạn:

  • xác định xem liệu rằng một kênh hỗ trợ khách hàng dưới hình thức trò chuyện trực tuyến có phải là lựa chọn lý tưởng đối với thương hiệu của bạn hay không
  • hiểu rõ cách thức mà công cụ chat support có thể mang đến lợi ích cho dianh nghiệp của bạn
  • khai phá những cách thức để cung cấp dịch vụ trợ giúp đặc biệt thông qua công cụ trò chuyện trực tuyến
Đăng ký tại đây để xem Sách trắng

Bằng cách nhấp vào "TẢI VỀ SÁCH TRẮNG", bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các điều khoản của chúng tôi và thừa nhận rằng bạn đã đọc qua thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.