Quay lại với Sách trắng

Chọn lựa phần mềm trợ giúp phù hợp cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ của bạn có thể là một việc rất khó khăn. Thực tế, nếu bạn có đủ thông tin chính xác, công việc ấy không khó chút nào.

Trong sách trắng này, chúng tôi trình bày một số thông tin cốt lõi mà bạn nên biết khi tìm mua một giải pháp dịch vụ trợ giúp, cụ thể là:

  • Vì sao bạn cần có phần mềm hỗ trợ và vì sao bạn chỉ cần một công cụ mà thôi
  • Ưu điểm của dịch vụ trợ giúp được lưu trữ dữ liệu trực tuyến so với phần mềm cài đặt tại chỗ
  • Một danh sách các tính năng để có trải nghiệm mua sắm dễ dàng hơn
Đăng ký tại đây để tải Sách trắng

Bằng cách nhấp vào "NHẬN SÁCH TRẮNG", bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các điều khoản của chúng tôi và thừa nhận rằng bạn đã đọc qua thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.