Quay lại với Sách trắng

Trợ giúp là điều cần thiết đối với những người yêu cầu giúp đỡ. Mặc dù điều đó không phải lúc nào cũng diễn ra một cách dễ dàng và thuận lợi cả, nhưng nguyên tắc hỗ trợ khi được yêu cầu vẫn luôn giữ nguyên giá trị của nó. Khi con người được trao quyền hành động để giải quyết vấn đề của chính họ, hầu hết mọi khó khăn đều được ngăn chặn ngay cả trước khi chúng định hình. Theo một công trình nghiên cứu của công ty dịch vụ Accenture vào năm 2011, người ta ước tính rằng có thể tiết kiệm từ 1 đến 3 triệu USD mỗi năm chỉ bằng cách sử dụng một tiện ích cộng đồng thông thường có khả năng cho phép mọi người tự tìm kiếm giải pháp cho vấn đề của họ.

Với cách tiếp cận vấn đề như thế, sách trắng này được soạn thảo với mục đích giúp bạn tìm cách giúp mọi người tự giúp mình, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

  • Vì sao việc tự phục vụ là điều quan trọng
  • Cách tận dụng tối đa kho kiến thức của bạn
  • Cách xây dựng một cộng đồng thịnh vượng cho những khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của bạn
  • Các công ty đang sử dụng chiến lược dịch vụ tự phục vụ như thế nào để chiếm được cảm tình của khách hàng
Đăng ký tại đây để xem Sách trắng

Bằng cách nhấp vào "NHẬN SÁCH TRẮNG", bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các điều khoản của chúng tôi và thừa nhận rằng bạn đã đọc qua thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Happy supporting!

A link to the whitepaper has been sent to your email.