Tất cả các tính năng Dịch vụ trợ giúp an toàn

NĂNG LỰC BẢO MẬT CỦA FRESHDESK

Trên 50.000 khách hàng tin tưởng khả năng bảo vệ của Freshdesk đối với dữ liệu của họ. Các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp và các đợt kiểm tra toàn diện các mạng, hệ thống và quá trình tuân thủ quy định giúp chúng tôi bảo vệ sản phẩm và nền tảng của mình.

Hãy tập trung vào việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ và để chúng tôi bảo vệ dịch vụ trợ giúp của bạn

Chúng tôi cam kết thiết lập tiêu chuẩn cao để luôn là đối tác an toàn, đảm bảo tính chính trực và năng lực bảo vệ dữ liệu khách hàng. Đồng thời, chúng tôi liên tục tìm kiếm những cơ hội hoàn thiện sản phẩm của mình. Chúng tôi tự hào về tính đơn giản và hiệu suất của sản phẩm do chúng tôi cung cấp, không ngừng tận tụy để cung cấp trải nghiệm an toàn nhất cho bạn và khách hàng của bạn.

Freshdesk unifies all your information Freshdesk unifies all your information

Chứng chỉ Tầng Socket Bảo mật (SSL) tùy chỉnh

Mọi tài khoản Freshdesk đều có chứng chỉ SSL ký tự đại diện bật theo mặc định. Chứng chỉ SSL tùy chỉnh cho phép bạn bảo mật miền hỗ trợ hoặc URL tùy biến của riêng bạn để tạo ra trải nghiệm các dịch vụ an toàn và đặc thù. Để đơn giản hóa công việc, bạn có thể yêu cầu một chứng chỉ SSL tùy chỉnh cho cổng thông tin và cho phép chúng tôi kích hoạt nó cho bạn.

Custom SSL certififcates Custom SSL certififcates

Hạn chế các địa chỉ IP và mạng

Cài đặt phạm vi các địa chỉ IP trong danh sách trắng và quyết định ai sẽ được quyền truy cập vào dịch vụ trợ giúp của bạn thông qua chức năng Địa chỉ IP Đáng tin cậy của Freshdesk. Hạn chế quyền truy cập đăng nhập ngoài phạm vi công việc bằng cách chỉ đưa vào danh sách trắng những địa chỉ mạng văn phòng của các nhân viên hỗ trợ và đội ngũ nhân viên.

Tạo quyền truy cập an toàn và độc quyền cho các nhân viên hỗ trợ để đăng nhập từ bất cứ địa điểm nào bằng cách liên kết công tác lập danh sách trắng dành cho địa chỉ IP với mạng riêng ảo (VPN).

IP Whitelisting IP Whitelisting

Quản lý danh tính và truy cập

Cài đặt một tập lệnh đăng nhập một lần (SSO) để xác thực các nhân viên hỗ trợ và người dùng trên tài khoản Freshdesk của bạn bằng cách cho phép họ sử dụng thông tin cho phép đăng nhập hiện có. Đơn giản hóa công tác quản lý tài khoản bằng cách cho phép tập lệnh SSO hoạt động cùng với các cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn như Active Directory hoặc các tài khoản xã hội như Google, Facebook và Twitter.

SSO login SSO login

Các tính năng bảo mật sản phẩm khác

Ngăn chặn các tình huống lừa nhấp chuột
Mã hóa SHA 256
Xác thực theo chuẩn JWT đối với các giao diện lập trình ứng dụng (API)
Quản lý ứng dụng chi tiết
Data encryption at restMã hóa dữ liệu khi dừng công việc
Giảm thiểu việc hình thành các tập lệnh chéo trang web

Tuân thủ quy định