Trao quyền hành động cho khách hàng để họ tự giúp đỡ chính mình 

Bắt đầu dùng thử 21 ngày miễn phí

Địa điểm trung tâm dữ liệu của bạn là .

Thay đổi

Bằng cách nhấp vào "ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ", bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các điều khoản của chúng tôi và thừa nhận rằng bạn đã đọc qua thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Trao quyền hành động cho khách hàng để họ tự giúp đỡ chính mình 

Cổng thông tin tùy chỉnh

Tạo cổng thông tin khách hàng mang phong cách của chính bạn! Nâng cao trải nghiệm hỗ trợ với các tập tin HTML, CSS và tính năng tùy chỉnh mức bố cục hoàn chỉnh.

Kho kiến thức

Chia sẻ kiến thức, các giải pháp và cách giải quyết của bạn với nhóm hỗ trợ và khách hàng. Chuyển đổi email của bạn thành các bài viết dành cho kho kiến thức.

Các diễn đàn cộng đồng

Cung cấp một nền tảng cho khách hàng đặt câu hỏi, đăng các lời khuyên và thậm chí trả lời câu hỏi của nhau với các diễn đàn cộng đồng.

ác tính năng mà công việc kinh doanh của bạn không thể thiếu

CỔNG THÔNG TIN TÙY CHỈNH

Tùy chỉnh giao diện của tất cả sản phẩm theo thương hiệu của bạn.

KHO KIẾN THỨC

Xem nhanh thông tin chính xác về hiệu suất làm việc của nhóm hỗ trợ.

CÁC DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG

Dễ dàng biết được ai đang làm việc với các phiếu yêu cầu.

Vì sao khách hàng yêu thích chúng tôi ?

Được hơn 150.000 khách hàng tin cậy

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ