Tích hợp Freshdesk + Shopify giúp ích gì cho một cửa hàng thương mại điện tử?

Nếu bạn điều hành một cửa hàng dựa trên nền tảng thương mại điện tử Shopify, Freshdesk sẽ giúp đội ngũ hỗ trợ khách hàng của bạn dễ dàng hoàn tiền và hủy đơn hàng ngay trong Freshdesk. Bằng cách này, đội ngũ hỗ trợ không cần phải chuyển đổi qua lại giữa các công cụ công cụ để quản lý đơn hàng từ cửa hàng thương mại điện tử Shopify nữa.

Kiểm tra lịch sử đặt hàng từ Freshdesk

Khi khách hàng liên hệ với bạn, bạn có thể xem lịch sử đặt hàng gần đây của họ ngay bên cạnh phiếu yêu cầu Freshdesk. Bạn có thể thấy họ đã trả bao nhiêu tiền, đã đặt hàng gì và tình trạng đơn hàng hiện tại.

Hủy và hoàn trả các đơn đặt hàng từ phần mềm dịch vụ trợ giúp

Đối với một nhân viên hỗ trợ, có thể rất khó giải quyết tình huống khách hàng gửi email yêu cầu trả hàng hoặc hoàn tiền, bởi lẽ điều đó cần phải chuyển đổi qua lại giữa cửa hàng điện tử Shopify và phần mềm dịch vụ trợ giúp. Nếu sử dụng chức năng tích hợp này, bạn có thể xử lý mọi yêu cầu trả hàng và hoàn tiền ngay trong Freshdesk.

Kết nối nhiều cửa hàng điện tử Shopify

Nếu điều hành nhiều cửa hàng Shopify, bạn có thể kết nối tất cả các cửa hàng ấy với một tài khoản Freshdesk duy nhất. Khi một khách hàng liên hệ, bạn có thể truy cập các đơn đặt hàng của họ với bất kỳ cửa hàng nào trong số này trên Freshdesk.

Làm cho khách hàng hài lòng dễ dàng hơn với Freshdesk + Shopify

Với Freshdesk, bạn sẽ có dịch vụ trợ giúp hoàn hảo cho hoạt động bán lẻ. Bạn sẽ được sử dụng một phần mềm dịch vụ trợ giúp mạnh mẽ, nhiều chức năng với mức giá phải chăng. Bạn có thể hỗ trợ khách hàng tại địa phương hoặc trên toàn cầu với nhiều loại sản phẩm, ngôn ngữ và múi giờ khác chỉ với một dịch vụ trợ giúp duy nhất.

Sự hài lòng của các khách hàng trong ngành Thương mại điện tử và Bán lẻ đối với sản phẩm của chúng tôi