Tập hợp mọi thứ bạn cần để cung cấp dịch vụ khách hàng đẳng cấp thế giới

Cài đặt và triển khai

Dẫn dắt nhiều nhóm làm việc khác nhau làm quen với công việc và triển khai quy trình một cách dễ dàng. Giúp các nhóm sẵn sàng làm việc ngay lập tức mà không cần sự trợ giúp của bên thứ ba.

Cộng tác

Cộng tác với các nhóm làm việc nội bộ để giảm thời hạn xử lý phiếu yêu cầu và tăng hiệu suất làm việc mà không cần phải mở rộng quy mô

Đa kênh

Đưa tất cả các cuộc trò chuyện hỗ trợ, có thể là qua email, điện thoại, trò chuyện hoặc mạng xã hội, vào một nền tảng duy nhất và quản lý mọi tương tác của khách hàng một cách liền mạch.

Tự phục vụ

Thiết lập một kho kiến ​​thức toàn diện và chuyển các yêu cầu hướng dẫn phù hợp vào đó, giúp bạn tiết kiệm thời gian để giúp đỡ các khách hàng có các vấn đề kinh doanh quan trọng.

Hỗ trợ toàn cầu

Mở rộng quy mô hỗ trợ của bạn cho nhiều sản phẩm, khu vực địa lý và giờ làm việc khác nhau. Điều phối tốt hơn và tránh phát sinh các chi phí vận hành gián tiếp.

Hỗ trợ

Các khách hàng doanh nghiệp được hỗ trợ qua email 24 giờ/ngày suốt 7 ngày/tuần và hỗ trợ qua điện thoại 24 ngày/ngày suốt 5 ngày/tuần, cùng với sự hỗ trợ triển khai và các thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) ở mức ưu tiên cao.

Vì sao khách hàng yêu thích chúng tôi…

Tạo dấu ấn riêng cho dịch vụ trợ giúp của bạn

Cho dù là thiết lập quy trình công việc phức tạp hoặc đưa ra giải pháp xuyên suốt cho khách hàng theo chiều dọc, Freshdesk luôn giúp bạn đồng thời giải quyết nhiều vấn đề khác nhau bằng cách cho phép bạn tùy chỉnh dịch vụ trợ giúp mà không ảnh hưởng đến quá trình hỗ trợ.

Kết nối các nền tảng. Mở rộng các khả năng.

Cung cấp cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ quyền truy cập thông tin theo bối cảnh trong toàn bộ cơ cấu tổ chức. Hãy truy cập mô hình marketplace của chúng tôi và tích hợp bộ phận trợ giúp của bạn với các hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và giải pháp thanh toán hàng đầu cũng như các công cụ từ nội bộ và bên thứ ba khác.

Bạn muốn biết cụ thể? Hãy sử dụng nền tảng API của chúng tôi để phát triển các giải pháp tùy chỉnh mạnh mẽ cho riêng bạn.

                                        Biện pháp an toàn

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi được chứng nhận TRUSTe và tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 27001: 2013. Cơ sở kỹ thuật của chúng tôi thuộc hệ thống SOC I, II và III, được xử lý bởi AWS, một công ty có chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 27001, SSAE – 16 và HIPPAA.

Lưu trữ dữ liệu

Là khách hàng của Freshdesk, bạn có thể chọn lưu trữ dữ liệu của mình ở Hoa Kỳ hoặc ở Châu Âu để tuân thủ mọi quy định về lưu trữ theo phạm vi địa lý.

Kiểm soát quyền truy cập

Chúng tôi cung cấp các tính năng nâng cao như quyền truy cập dựa trên vai trò, danh sách trắng dành cho các địa chỉ IP, các máy chủ email tùy chỉnh và đăng nhập một lần dựa trên xác nhận bảo mật ngôn ngữ đánh dấu (SAML SSO) để giúp bạn thực thi các chính sách bảo mật dữ liệu trong tổ chức.

Hơn 150.000 khách hàng hài lòng với sản phẩm của chúng tôi