Đây là lý do tại sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ chọn chúng tôi

Một giải pháp cho mọi vấn đề của bạn

Các vấn đề của khách hàng bay đến từ mọi hướng?

Hãy đưa mọi yêu cầu hỗ trợ của bạn vào Freshdesk - có thể là từ email, trò chuyện, điện thoại hoặc mạng xã hội. Bạn có thể đặt ưu tiên, phân loại và phân công xử lý phiếu yêu cầu tự động.

Không đủ nguồn lực để làm tốt công việc?

Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các phần việc thường lệ cần được thực hiện trong các kịch bản hỗ trợ thường gặp. Thiết lập các cổng tự phục vụ cho khách hàng để giảm bớt lượng phiếu yêu cầu.

Bạn băn khoăn là có điều gì đó không ổn trong dịch vụ hỗ trợ của mình?

Theo dõi các chỉ số then chốt trong các báo cáo để đo lường hiệu suất và nâng cao trách nhiệm giải trình. Sử dụng các nhận thức đạt được từ các chỉ số ấy để đưa ra quyết định tốt hơn. Thiết lập các thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) để quản lý và giải quyết vấn đề nhanh hơn

Nâng tầm dịch vụ hỗ trợ của bạn từ tốt lên mức xuất sắc

Tự phục vụ

Thiết lập kho kiến ​​thức với các câu hỏi thường gặp để làm chuyển hướng phiếu yêu cầu đầu vào và giảm khối lượng công việc. Tạo các diễn đàn để xây dựng một cộng đồng người dùng sản phẩm của bạn.

Mức độ hài lòng của khách hàng

Gửi các cuộc khảo sát mức độ hài lòng cho khách hàng để họ có thể cho bạn biết họ thích gì về dịch vụ của bạn hoặc bạn có cần phải cố gắng hơn hay không.

Tích hợp

Truy cập tất cả các nhu cầu hỗ trợ khác ngay từ Freshdesk. Tích hợp tính năng ấy với các ứng dụng bạn yêu thích hoặc tự xây dựng tính năng của riêng bạn dựa trên nền tảng giao diện lập trình ứng dụng (API) của chúng tôi.

Được hơn 40.000 khách hàng tin cậy