Tại sao trường học cần phần mềm dịch vụ trợ giúp?

Mỗi cơ sở giáo dục đều cần trả lời tất cả các câu hỏi và thắc mắc đến từ nhiều kênh khác nhau và giải quyết các nhu cầu hỗ trợ ở từng thời điểm. Học sinh và nhà giáo cần tập trung vào những điều quan trọng hơn thay vì dành thời gian và sức lực cho việc tìm cách tốt nhất để giúp học sinh, giáo viên và ban giám hiệu phối hợp cùng nhau. Đó là lý do vì sao mọi trường học đều có thể hưởng lợi từ phần mềm dịch vụ trợ giúp.

Freshdesk có thể trợ giúp như thế nào?

Sắp xếp hợp lý tất cả các thắc mắc vào một hộp thư đến duy nhất. Tương tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài. Tránh tình trạng phản hồi chậm trễ bằng cách sử dụng phần mềm dịch vụ trợ giúp tốt nhất dành cho các trường học.

Ticket View

Tự động hóa các phần việc lặp đi lặp lại

Với Freshdesk, bạn có thể tự động hóa tất cả các phần việc lặp đi lặp lại trong công tác dịch vụ hỗ trợ khách hàng, ví dụ như phân loại yêu cầu hoặc đặt mức độ ưu tiên. Bạn có thể sử dụng các tính năng tự động hóa để phân loại các phiếu yêu cầu và đặt mức độ ưu tiên một cách tự động.

Dispatcher Automation

Giúp khách hàng tự giúp mình

Thiết lập một kho kiến ​​thức với các câu hỏi thường gặp, bài viết và diễn đàn cộng đồng để giúp học sinh và nhân viên của bạn tự tìm kiếm thông tin hỗ trợ.

Knowledge base articles

Tạo bài viết một cách nhanh chóng

Sử dụng tính năng gửi email đến kho kiến thức để tự động tạo một bài viết dựa trên email hỗ trợ của bạn và lưu trong thư mục nháp để bạn có thể chỉnh sửa, xem xét và xuất bản sau này.

Create articles on the fly

Hướng dẫn học sinh miễn phí

Với Freshdesk, bạn sẽ có một dịch vụ trợ giúp hoàn hảo dành cho các cơ sở giáo dục. Bạn sẽ được sử dụng các chức năng thuộc cấp độ doanh nghiệp với mức giá phải chăng. Quản lý công tác liên lạc với học sinh/sinh viên ở tất cả các khoa và phòng ban dựa trên một nền tảng duy nhất và tập trung các nguồn lực của bạn vào việc cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng.