Hệ thống lập phiếu yêu cầu hỗ trợ

Bắt đầu dùng thử miễn phí 21 ngày

Địa điểm trung tâm dữ liệu của bạn là .

Thay đổi

Bằng cách nhấp vào "ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ", bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các điều khoản của chúng tôi và thừa nhận rằng bạn đã đọc qua thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Hệ thống lập phiếu yêu cầu hỗ trợ

Lập báo cáo theo lịch trình

Nhận tất cả các báo cáo cần thiết được tự động gửi ngay vào hộp thư đến theo lịch đã thiết lập

Các biểu mẫu phiếu yêu cầu động

Tạo lập và sử dụng các phần động trong biểu mẫu phiếu yêu cầu để giúp nhân viên hỗ trợ lọc các phiếu dễ dàng và giải quyết chúng nhanh hơn.

Tích hợp

Tích hợp mọi thứ mà nhóm hỗ trợ của bạn cần vào dịch vụ trợ giúp - từ quản lý thanh toán cho đến các bản dịch và nội dung khác.

Vì sao khách hàng yêu thích chúng tôi ?

Được hơn 150.000 khách hàng tin cậy

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ