Liên hệ với người cần gặp một cách nhanh chóng

Khi bạn cần trợ giúp về một phiếu yêu cầu, chỉ cần sử dụng dấu @ kết hợp với tên một đồng nghiệp hoặc nhóm đồng nghiệp để mời họ cùng cộng tác giải quyết. Bạn không cần phải chuyển sang công cụ khác nên có thể trả lời và giải quyết nhanh chóng hơn.

Theo dõi các cuộc trò chuyện

Chuyển các cuộc trò chuyện trong nhóm của bạn sang chức năng Hội ý nhóm để đảm bảo thông tin quan trọng về một phiếu yêu cầu luôn ở đúng nơi bạn cần và không bị bỏ sót hoặc thất lạc trong quá trình sử dụng các công cụ trò chuyện bên ngoài.

Tập trung vào văn bản liên quan

Gắn thẻ cho đồng nghiệp của bạn vào ngay phần phiếu yêu cầu mà bạn cần trợ giúp bằng cách đánh dấu văn bản cụ thể trong một phiếu yêu cầu. Chức năng này giúp đồng nghiệp của hồi đáp yêu cầu của bạn nhanh hơn mà không cần phải đọc toàn bộ chủ đề.

                             Làm việc cùng nhau để hỗ trợ liền mạch

Hộp thư đến của nhóm

Cùng sắp xếp, đặt ưu tiên và trả lời email của khách hàng từ một hộp thư.

Tránh xung đột giữa các nhân viên hỗ trợ

Nhận các cảnh báo khi hai nhân viên hỗ trợ đang trả lời cùng một khách hàng.

Quyền sở hữu chung

Chia sẻ phiếu yêu cầu với các nhóm khác và duy trì khả năng hiển thị ngay cả khi một nhóm khác đang làm việc với phiếu yêu cầu đó.