Phần mềm lập phiếu yêu cầu mà bạn luôn tìm kiếm

Bắt đầu dùng thử miễn phí 21 ngày.

Địa điểm trung tâm dữ liệu của bạn là .

Thay đổi

Bằng cách nhấp vào "ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ", bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các điều khoản của chúng tôi và thừa nhận rằng bạn đã đọc qua thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Phần mềm lập phiếu yêu cầu mà bạn luôn tìm kiếm

Cộng tác tốt hơn

Giải quyết các vấn đề của khách hàng nhanh hơn bằng cách cộng tác với các nhóm khác trong cơ sở kinh doanh của bạn mà không gặp rắc rối gì.

Tự động phân công các phiếu yêu cầu

Đảm bảo cân bằng khối lượng công việc và tự động phân công phiếu yêu cầu cho các nhân viên hỗ trợ dựa trên kỹ năng hoặc áp lực công việc hiện tại của họ.

Phân loại phiếu yêu cầu

Phân loại phiếu yêu cầu đến thành các hạng mục khác nhau bằng cách gắn thẻ. Truy xuất phiếu yêu cầu một cách dễ dàng bất cứ khi nào bạn cần.

Các tính năng mà công việc kinh doanh của bạn không thể thiếu

HỘI Ý NHÓM

Cộng tác với nhóm hỗ trợ của bạn và giải quyết các vấn đề nhanh hơn chỉ bằng một lần nhấp vào nút.

PHÂN LOẠI PHIẾU YÊU CẦU

Tạo thẻ theo nhu cầu bạn cần để phân loại phiếu yêu cầu.

TỰ ĐỘNG PHÂN CÔNG PHIẾU YÊU CẦU

Tạo ra các quy tắc tùy chỉnh dành cho tất cả các nhóm làm việc của bạn.

Vì sao khách hàng yêu thích chúng tôi ?

Được hơn 150.000 khách hàng tin cậy

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ