Xử lý hiệu quả các vấn đề phổ biến

Sắp xếp hợp lý những câu trả lời khẩn cấp bằng cách liên kết các phiếu yêu cầu có liên quan đến một phiếu yêu cầu chính được phân công cho nhân viên hỗ trợ giải quyết vấn đề chính

Report similar issues by linking related tickets Report similar issues by linking related tickets

Cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn

Gửi cho khách hàng câu trả lời nhanh chóng và chính xác bằng cách liên kết các phiếu yêu cầu để giải quyết nhanh hơn và giao tiếp dễ dàng hơn.

Link related tickets to a master ticket Link related tickets to a master ticket

Gửi thông tin cập nhật đồng thời trên tất cả các phiếu yêu cầu liên kết

Kiểm tra định kỳ các phiếu yêu cầu quá hạn hoặc đang chờ phản hồi. Thiết lập lời nhắc và cách đệ trình để nhóm của bạn có thể giải quyết phiếu yêu cầu nhanh hơn.

Send updates as internal broadcast messages Send updates as internal broadcast messages

Nhiều tính năng hơn để cải thiện quá trình cộng tác

Quyền sở hữu chung

Chia sẻ các phiếu yêu cầu với nhân viên hỗ trợ từ các nhóm khác để cộng tác giải quyết vấn đề mà không ảnh hưởng đến khả năng hiển thị hoặc quyền truy cập vào phiếu yêu cầu.

Lập phiếu yêu cầu mẹ-con

Chia nhỏ các vấn đề phức tạp và quy trình nhiều giai đoạn thành các phiếu yêu cầu con để các nhóm khác nhau cùng làm việc song song.

Cảnh báo xung đột giữa các nhân viên hỗ trợ

Tránh xung đột và trả lời nhiều lần bằng cách  rhận các cảnh báo khi có người khác đang làm việc trên cùng một phiếu yêu cầu như bạn.