Phần mềm trợ giúp được thiết kế để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn

Phần mềm trợ giúp được thiết kế để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn

Đa sản phẩm

Cung cấp sự hỗ trợ liền mạch cho tất cả các sản phẩm của bạn ở cùng một nới. Phân loại và phân công tất cả phiếu yêu cầu cho một nhân viên hay nhóm hỗ trợ một cách dễ dàng.

Tự động phân công phiếu yêu cầu

Phân công phiếu yêu cầu theo cách xoay vòng, dựa trên kỹ năng hoặc năng lực của nhân viên hỗ trợ. Tự động hóa quy trình ấy thông qua Freshdesk.

Cộng tác

Giải quyết các vấn đề của khách hàng nhanh chóng hơn rất nhiều bằng cách cộng tác với đúng người khi chuyển tiếp phiếu yêu cầu cho họ

Vì sao khách hàng yêu thích chúng tôi ?

Được hơn 150.000 khách hàng tin cậy

DÙNG THỬ FRESHDESK MIỄN PHÍ