Tự phục vụ dựa trên công nghệ AI

Sử dụng tính năng tự phục vụ dựa trên công nghệ AI để lập tức kết nối với khách hàng của bạn với các giải pháp trợ giúp có liên quan, cho dù khách hàng đang ở kênh nào.

Chuyển giao những cách giải quyết cá nhân hóa và lập tức suốt 24 giờ, 7 ngày/tuần!

 

 

 

Công cụ Trả lời của Freddy

Công cụ Trả lời của Freddy lập tức xử lý các câu hỏi của khách hàng bằng những câu trả lời phù hợp nhất được rút ra từ kho kiến thức của bạn. Và nó không chỉ dừng lại ở mục tiêu chuyển hướng sang giải pháp tự phục vụ. Nó còn phát hiện mục đích và tiếp tục bám theo câu trả lời bằng các luồng đối thoại có liên quan để gắn kết và làm vui lòng khách hàng của bạn.

 

Bạn có thể nâng cao hiệu suất của các kênh trò chuyện và điện thoại bằng cách sử dụng Công cụ Trả lời của Freddy.

 

 

 

Công cụ khởi tạo Chatbot của Freddy

Công cụ khởi tạo chatbot của Freddy là một công cụ mạnh mẽ và không mã hóa, có khả năng cho phép bạn tạo lập và xác định các cuộc đối thoại của nó, nhờ thế nó có thể gắn kết với khách hàng của bạn để cung cấp cho họ sự hỗ trợ mang tính cá nhân hóa. Nó tích hợp rô-bốt của bạn với mọi ứng dụng của bên thứ ba và các hệ thống nội bộ của bạn một cách liền mạch để thâu đạt bối cảnh thông tin và cung cấp những cách giải quyết ngay lập tức. Tất cả những điều đó được thực hiện mà không cần đến sự can thiệp của bất cứ nhân viên nào.

 

Tự động hóa những cách giải quyết của bạn và tiết kiệm thời gian cho đội ngũ nhân viên cũng như khách hàng của bạn.

 

Những tính năng khác

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Cài đặt các luồng đối thoại đầu cuối cho rô-bốt theo ngôn ngữ mà khách hàng của bạn quen thuộc nhất.

Hỗ trợ đa kênh

Các hình thức tích hợp đa kênh ưu việt tạo ra khả năng chuyển giao cho khách hàng của bạn một trải nghiệm dịch vụ mọi kênh thực sự.

Khả năng tùy chỉnh

Công cụ chỉnh sửa các tập tin định kiểu theo tầng (CSS) dễ sử dụng của chúng tôi cho phép bạn tùy chỉnh mọi thứ về tiện ích widget của bạn.

Những tầm nhìn mang tầm nhận thức có thể thực hiện được

Sử dụng tính năng giải tích cài sẵn để phân tích và tối ưu hóa những cuộc đối thoại qua chatbot của bạn một cách dễ dàng.

Hỗ trợ dựa trên bối cảnh

Khôi phục mọi thông tin mà bạn cần có trong quá trình trò chuyện, lưu trữ và đối chiếu các thông tin ấy ở bất cứ thời điểm nào trong một cuộc đối thoại.

Lý do khiến chúng tôi được khách hàng yêu thích